Europejskie Centrum Solidarności
Europejskie Centrum Solidarności to obowiązkowe miejsce na turystycznej mapie Europy. Nowoczesny budynek o ścianach pokrytych blachą cortenową w rdzawym kolorze, kształtem nawiązujący do statku w budowie, sąsiaduje z dawnymi przemysłowymi terenami Stoczni Gdańskiej, gdzie narodziła się Solidarność. ECS powstało po to, aby ideały tej rewolucji zachowały atrakcyjność i aktualność. Służy temu celowi wystawa stała, która opowiada o pokojowej rewolucji Solidarności i drodze do wolności innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, całoroczne program różnorodnych wydarzeń, a także aktywność ośrodka edukacyjny, naukowego, archiwum, biblioteki i mediateki.
Demokracja, społeczeństwo otwarte i solidarne, kultura dialogu – ECS dzieli się tym, co dla niego ważne!

ECS otrzymało Nagrodę Muzealną Rady Europy 2016 (EMYA), a historyczne tereny Stoczni Gdańskiej wraz z ECS posiadają Znak Dziedzictwa Europejskiego. W 2021 roku wystawa stała ECS została uhonorowana Nagrodą Dziedzictwa Europejskiego / EUROPA NOSTRA 2021.

Europejskie Centrum Solidarności
Gdańsk, pl. Solidarności 1 
www.ecs.gda.pl 

Europejskie Centrum Solidarności jest instytucją kultury dostępną dla osób z niepełnosprawnością.